5

Návrhy výsadeb sídelní a krajinné zeleně

Nabízím:

 • Návrhy realizací alejí, krajinné i sídelní zeleně včetně solitérních stromů
 • Pomoc se zapojením místních lidí do realizace výsadeb stromů a alejí – pro dobrý pocit z výsadby, posílení komunitního ducha a zároveň úsporu nákladů
 • Pomoc se zajištěním financování – mám několikaletou praxi s přípravou grantových žádostí
 • Navrhuji vždy s důrazem na zvladatelnost budoucí údržby
 • Analýzy ekosystémových služeb stromů a segmentů krajiny – aneb jak zlepšit životní prostředí v obci pomocí úprav vegetace
 • Analýzy jak zlepšit management srážkové vody v obcích – pro zvýšení zasakování srážek do půdy, lepší mikroklima v obcích, možnost využít srážkovou vodu s dalším užitkem

Pro zlepšení a zpříjemnění prostředí v obci i v její okolní krajině nejsou často nutné veliké finanční obnosy. Protože nejsem realizační firma, nenavrhuji zbytečně nákladná řešení, ale to, co je přínosné pro uživatele krajiny – její obyvatele – a také pro přírodu.

 

Spolupráce při přípravě

Pomohu:

 • Najít vhodné parcely (s ohledem na územní plán a další dokumentaci) i pokud neproběhly komplexní pozemkové úpravy
 • Zpracovat projektovou dokumentaci a výsadbové plány (včetně rozpočtové kalkulace)
 • Žádat o dotace např. z Programu péče o krajinu
 • V případě dobrovolnických výsadeb a zapojení místních lidí zajistit koordinaci lidí i materiálu, proškolení sázejících, aby dřeviny vysázeli správně, lidé si akci užili a naučili se něco nového
 • Vytvořit návrh údržby včetně kalkulace časové náročnosti

 

1

Zapojení místních občanů a dobrovolníků do výsadeb a péče

Existuje mnoho výhod, které plynou z přizvání místních lidí k výsadbám stromů a jejich podílu na následné péči o ně:

 • oživení komunitního života
 • povzbuzení zájmu o obec a její prostředí
 • pomoc se zajištěním výsadeb dřevin i údržby
 • rodinné aleje – aleje při narození dítěte, významných událostech
 • obecní háje – pro živočichy a rostliny, i jako rekreační plocha
 • obecní ovocné sady

Nabízím:

 • konzultace, jak místní zapojit, a tím snížit náklady na realizaci i údržbu řádově o desítky procent
 • workshop pro místní občany, seminář či prezentaci pro zastupitelstvo obce